Dyslexie bij (jong)volwassenen

Dyslexie is een hardnekkig probleem. Dat betekent dat het nooit echt over gaat en dat je dus ook tijdens je hogere studies of in je werksituatie moeilijkheden kan ervaren. We kunnen samen op zoek gaan naar handige hulpmiddelen of technieken om deze struikelblokken te overwinnen.

Het kan ook voorkomen dat pas op latere leeftijd het vermoeden van een leerstoornis duidelijk wordt. Via een onderzoek kunnen we een sterkte- en zwakteanalyse maken van lees- en spellingvaardigheden en daarmee samenhangende factoren.