Afasie en Dysarthrie

Logiko Groepspraktijk LogopedieIn contact treden met anderen is een belangrijk aspect van het leven. Door een afasie (verworven taalstoornis) of een dysarthrie (verworven spraakstoornis) is het vaak moeilijk een gesprek te voeren.
De persoon met afasie begrijpt soms niet wat je zegt of kan niet op zijn woorden komen. Ongeremd praten, van de hak op de tak springen, zijn andere communicatieproblemen.

De logopediste onderzoekt de taal- en spraakstoornissen, de eventuele slik- en stemstoornissen. Zij oefent de verstoorde en de nog resterende communicatiemogelijkheden.
De logopediste geeft eveneens advies aan de familie over hoe ze best omgaan met taal-, spraak- en slikproblemen en over hulpmiddelen die de communicatie kunnen verbeteren