Lezen, spelling, rekenen

Leerproblemen, leerstoornissen, dyslexie, dyscalculie

Je maakt je zorgen over het leren van je kind. Lezen, spelling en/of rekenen verlopen moeizamer dan bij klasgenootjes. Als je twijfelt over het leren van je kind, kan je bij ons terecht voor diagnostiek. Dit onderzoek bestaat uit een vraaggesprek met de ouders en een onderzoek. Daarna volgt een oudergesprek waarin we onze bevindingen bespreken en een advies geven.

In onze begeleiding werken we via het STICORDI-principe.

Stimuleren betekent dat we leerlingen inzicht geven in hun eigen leerstoornis en zorgen voor een duidelijke aanpak. Daarvoor is samenwerken met ouders en school erg belangrijk.

Remediëren houdt in dat we de moeilijke vaardigheden via specifieke interventies gaan trainen. Wij volgen geregeld bijscholingen om effectieve methodes te kunnen inzetten in de therapie. Logopedie is dus geen huiswerkbegeleiding! Je mag als ouder natuurlijk altijd de therapie observeren. Om de 6 maanden doen wij een oudergesprek waarin je vragen over de therapie kan stellen en waarin we de therapie en de vooruitgang evalueren.

Java Printing

Leerproblemen kunnen erg hardnekkig zijn. Ondanks de therapie geraakt het probleem niet helemaal opgelost. Dan verschuift het accent in de begeleiding naar compenseren. Compenserende maatregelen en hulpmiddelen kunnen in dat geval belangrijk worden. Klik hier om meer te lezen.

Voor leerlingen met leerproblemen vormt het leren van vreemde talen ook een probleem. Klik hier om meer te lezen.

Vaak is het huiswerkmoment thuis een strijd. Ook leerlingen met leerproblemen moeten op een bepaald moment leren om zelfstandig te studeren. Soms weten ze niet hoe ze dat moeten aanpakken. Hier lees je meer over leren leren.