Compenserende Software voor dyslexie

Logiko Groepspraktijk LogopedieCompenserende software voor personen met dyslexie

Bij jonge leerlingen zal onze therapie eerst en vooral gericht zijn op stimuleren en remediëren. Bij oudere leerlingen, studenten of volwassenen met dyslexie zal er daarnaast ook aandacht gaan naar compenseren. Met ‘compenseren’ wordt bedoeld dat we moeilijkheden, die het gevolg zijn van dyslexie, gaan omzeilen. De computer is daarbij een handig hulpmiddel. In eerste instantie geven we leerlingen en hun ouders informatie over bestaande hulpmiddelen op de computer en/of de tablet. Binnen de begeleiding kunnen we ook samen zoeken naar een gepast hulpmiddel dat aan de specifieke noden van het kind voldoet. Vervolgens moet je ook leren om met deze hulpmiddelen te werken. Als de leerling vlot met het hulpmiddel overweg kan, is goede afstemming met de school belangrijk. Het is natuurlijk belangrijk dat het hulpmiddel efficiënt kan ingezet worden.