Taalstoornissen

Taalstoornissen, SLI, dysfasie

Brabbelen, de eerste woordjes zeggen, praten in korte zinnetjes, … kinderen leren het haast vanzelf. Toch gebeurt het wel eens dat ouders zich zorgen maken over de taalontwikkeling van hun kind.

Belangrijke stappen in de taalontwikkeling.

Als je je zorgen maakt over de taalontwikkeling van je kind, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Taalontwikkeling is immers niet alleen belangrijk voor de totale ontwikkeling maar ook voor het leren lezen en schrijven. Bij taaltherapie geldt ‘Hoe vroeger, hoe beter!’

Naast een intakegesprek, voeren wij een onderzoek uit om de taalontwikkeling van jouw kind in kaart te brengen. Met gestandaardiseerde tests krijgen we zicht op de taalinhoud (bv. begrijpen van opdrachten, woordenschat), de taalvorm (bv. zinsbouw, werkwoorden, …), het taalgebruik (bv. het voeren van gesprekjes, …) en de articulatie. Dan volgt een oudergesprek zodat je weet je of je bezorgdheid gegrond is en geven we je een advies. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat we je na 6 maanden uitnodigen voor een follow-up onderzoek. Ook kan het zijn dat we adviseren om met logopedie te starten.

Begeleiding kan bestaan uit indirecte therapie en/of directe therapie. Indirecte therapie betekent dat we jou als ouders tips en adviezen geven om thuis de taalontwikkeling te stimuleren. Wij nemen ook contact op met de school en met eventuele andere hulpverleners. In de directe therapie wordt dan afhankelijk van het probleem met je kind gewerkt rond taalinhoud, taalvorm, taalgebruik en / of articulatie. Je mag als ouder natuurlijk altijd de therapie observeren.

boekje