Vorming & Lezing

Wij verzorgen lezingen en vormingen voor uw team, organisatie of school over de volgende thema’s :

  • stemhygiëne en stemtechnieken voor beroepssprekers
  • taalontwikkeling en taalstimulatie voor ouders, leerkrachten, opvoedkundigen, …
  • dyslexie en/of dyscalculie voor ouders, leerkrachten, huiswerkbegeleiders, …
  • dyslexie en vreemde talen voor logopedisten, ouders, leerkrachten,  …
  • Gekleurde Letters (Horions, 2012) voor logopedisten, ouders, leerkrachten, …
  • compenserende hulpmiddelen bij dyslexie ouders, leerkrachten, huiswerkbegeleiders, …