Gekleurde letters – Oefenprogramma voor lees- en spellingproblemen Frans

Gekleurde letters - Lettres de couleur. Oefenprogramma voor lees- en spellingproblemen Frans

Gekleurde Letters

Gekleurde letters – Lettres de couleur.

Oefenprogramma voor leesproblemen en spellingproblemen Frans.

Met dit boek kan je hulp bieden aan leerlingen met ernstige leesproblemen en spellingproblemen die het moeilijk hebben met het vak Frans op school.
In principe kan het therapieprogramma gebruikt worden vanaf het eerste jaar dat leerlingen op school Frans hebben. In Vlaanderen is dat in het vijfde leerjaar van de basisschool, in Nederland in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

 

Het programma gaat uit van een directe, gestructureerde, systematische en multisensorische aanpak. Zowel leerkrachten, logopedisten als remedial teachers kunnen hiermee de foneemgrafeemkoppeling in het Frans oefenen. Op die manier wordt het technisch lezen en de spelling geoefend. Bij het boek hoort online oefenmateriaal, namelijk klankspellingschriften, reminders, oefeningen.

hand BLUR3

Download een proefhoofdstuk van het boek of gebruik onderstaand formulier om het te bestellen.

 

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Submit